annons

Välkommen till WHS score!

Om WHS score

I och med lanseringen av det nya världshandicapsystemet 2020 har det blivit svårare för golfaren att själv veta vad som krävs på en runda för att spela på, eller sänka sin exakt handicap (världshandicap). T.ex. är det i och med det nya världshandicapsystemet inte säkert att 36 poäng på en 18-hålsrond betyder att du spelat på ditt exakt handicap. För att förenkla för golfaren har vi tagit fram en räknare där du enkelt kan räkna ut:

Räknaren tar dock inte hänsyn till eventuell PCC (Playing ConditionsCalculation), Läs mer om PCC här.

Klicka på bilden nedan för att starta räknaren!

WHS - världshandicapsystemet

Från 2020 introduceras ett världshandicapsystem. Fördelarna med det nya systemet är bland annat:
Rättvisande- Ett snittsystem som speglar aktuell spelstandard bättre.
Kortare ronder- Registrera ronder från 9 till 18 hål.
Globalt- Handicapen är jämförbar med spelare från hela världen.
Systemet är uppbyggt så att golfarna inte behöver lära sig systemet utan endast behöver:Hur är världhandicapsystemet uppbyggt?

Systemet är ett snittsystem där exakt handicap beräknas på genomsnittet av de 8 lägsta handicapresultaten av de 20 senaste registrerade ronderna. Max exakt handicap är 54.

Godkända spelformer är:


Du kan registrera din score på två sätt:

Viktiga termer i handicapreglerna:


Exakt handicap.


Spelhandicap.


Handicapresultat.


Nettopar.

Exempel: Du får 2 handicapslag på ett par 4-hål, det ger då ett Nettopar= 6


Nettodubbelbogey.

Exempel: Du får 2 handicapslag på ett par 5-hål, det ger då en Nettodubbelbogey = 9 (5+2+2).


Justerad bruttoscore.

Exempel (slaggolf): Du har 2 handicapslag på ett par 4-hål. Du får 9 slag och fyller i det på scorekortet. Bruttoscoren justeras då till nettodubbelbogey = 8 (4+2+2)


Total justerad bruttoscore.


Fördjupning- beräkningsgrunder


Genomsnittet av de 8 bästa på de 20 senaste ronderna – så funkar det!
Golfarens lägsta handicapresultat är markerade med grön färg i systemet. De är dem som snittet beräknas på. I exemplet här nedan är golfarens nuvarande exakta handicap alltså 21,6. Om nu golfaren registrerar en ny rond faller den äldsta ronden ut och räknas inte längre, i exemplet nedan registreras en ny rond med handicapresultat 19,3 och den älsta ronden (handicapresultat 21,1) faller då ut. Eftersom den senaste ronden blev en av de 8 lägsta och den äldsta föll bort, sänkter golfaren i exemplet sig till 21,3.

Varför kan jag höja min handicap efter en bra rond? Även om ronden du registrerar är så bra att den går in bland dina 8 bästa ronder är det inte säkert att du sänker din handicap. Om ronden som försvinner bort bland dinba 20 senaste runder va ännu bättre än din nya registrerade rond kommer din handicap att höjas, se exempel nedan.

Registrera ronder med färre än 18 hål.
Du måste ha spelat minst 9 hål. Systemet tar sedan hänsyn till två faktorer:
Antal spelade hål: 9–13 hål eller 14–17 hål
Hur ronden registrerats: Bruttoslag hål för hål eller poängbogey-total

Ronder över 10–13 hål.
Bruttoscore hål för hål: Systemet skriver nettopar på varje ospelat hål, plus ett slag
Poängbogey-total: Systemet lägger till två poäng på varje ospelat hål, minus totalt ett poäng

Ronder över 14–17 hål.
Bruttoscore hål för hål: Systemet skriver nettopar på varje ospelat hål
Poängbogey-total: Systemet lägger till två poäng på varje ospelat hål


Fördjupning- funktioner


PCC.
Spelförhållanden kan variera och spelaren resultat kan t.ex. påverkas av:


Det är parametrar som PCC, Playing Conditions Calculation tar hänsyn till. Systemet beräknar PCC baserat på spelarnas resultat i förhållande till deras exakt handicap för registrerade ronder på respektive golfbana varje dag. Skiljer sig resultaten mycket har spelförhållanden avvikit fråpn det normala och en justering görs på mellan -1 till +3. Vid normala förhållanden görs ingen justering och PCC blir 0.